Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%27

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.3


Ticari Faaliyet Denetimleri ile Tüketicinin Korunmasını Sağlamak


Sorumlu birim
Zabıta Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Veteriner İşleri Müdürlüğü
Riskler
Denetimlerin Sürekliliğinin Sağlanamaması
Maliyet Tahmini
58.095.772,58 ₺
Tespitler
Ticari Faaliyet Denetimleri ile Tüketicinin Korunmasının Sağlanması Gerekliliği
İhtiyaçlar
Ticari Faaliyet Denetimleri ile Tüketicinin Korunmasının Arttırılması
PERFORMANS 6.3.1
2021
Mühürleme İşlemleri ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.2
2021
Mühür Fekki İşlemi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.3
2021
Ruhsatsız İşyeri Tespiti ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.4
2021
Seyyar Satıcı Denetimi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.5
2021
Dilenci Denetim Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.6
2021
Tüketicinin Korunmasına Yönelik Yapılan İşlem Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.7
2021
İşgaliye İşlemi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.3.8
2021
İşyeri Gıda ve Hijyen Denetimi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE