Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%18

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.2


Kadınların ve Dezavantajlı Grupların İstihdam Oranını Arttırmak


Sorumlu birim
Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
Kütüphane Müdürlüğü
Riskler
Belediyenin Sınırlı Eğitim Vermesi
Maliyet Tahmini
930.832,28 ₺
Tespitler
Kadınların ve Dezavantajlı Grupların İstihdam Oranının Yetersiz Kalması
İhtiyaçlar
Kadınların ve Dezavantajlı Grupların İstihdam Oranının Karşılanması
PERFORMANS 6.2.1
2022
Yaz Okulundan Ücretli Faydalanan Annesi Çalışan Öğrenci Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.2
2022
Yaz Okulundan Ücretsiz Faydalanan Annesi Çalışan Öğrenci Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.3
2022
Maltepe Girişimcilik Mutfağında Pasta Çıraklığı Eğitimi Verilen Kadın Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.4
2022
Maltepe Girişimcilik Mutfağında Aşçı Çıraklığı Eğitimi Verilen Kadın Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.2.5
2022
Kadınlar İçin El Emeği ve Sanat Pazarı Kurulum Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE