Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%27

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.1


İlçede Ekonomik Gelişme, Üretim ve İstihdam Oranını Artırmak


Sorumlu birim
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Kütüphane Müdürlüğü
  • Zabıta Müdürlüğü

Riskler
Ülkenin Genel Ekonomik Durumu ve Ekonomik Krizler
Maliyet Tahmini
12.106.622,79 ₺
Tespitler
Maltepe'de Ekonomik Gelişme, Üretim ve İstihdamın Yeterli Düzeyde Olmaması
İhtiyaçlar
Maltepe'de Ekonomik Gelişme, Üretim ve İstihdam Alanının Genişletilmesi
PERFORMANS 6.1.1
2021
Pazar Yeri Tahsis İşlemi ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.2
2021
Gayri Sıhhi Müessese Sınıfı Ruhsat Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.3
2021
Sıhhi Müessese Sınıfı Ruhsat Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.4
2021
Umuma Açık İstirahat ve Eğlence Yeri Ruhsat Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.5
2021
Sıhhi (Diğer Müessese) Müessese Sınıfı Ruhsat Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.6
2021
KOSGEB Girişimcilik Eğitimi Verilen Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 6.1.7
Mesleki, Teknik ve Bilişim Eğitimi Verilen Kişi Sayısı ( kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE