Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%60

Eskişehirlilere fırsat eşitliği sağlamak ve kentin sosyal sorunlarını çözmek

HEDEF 7.2


Maddi, Manevi ve Sosyal Yoksunluklarla Mücadele Edilecek


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Satınalma Dairesi Başkanlığı
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Sosyal yardım faaliyetlerinin hedef kitleye yeterince duyurulmaması
 • Sosyal hizmet ve yardım taleplerinin karşılanamaması nedeniyle itibar kaybı yaşanması
 • Kurumlar arası iletişim ve koordinasyon eksikliği
 • Tedarik sürecinde aksaklık yaşanması
 • Yapım işinin süresinde tamamlanamaması

Maliyet Tahmini
130.890.019,0 ₺
Tespitler
 • Maddi ve manevi yoksunluklarla mücadele eden vatandaşların desteklenmesi
 • Kırsalda sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılması, yerel yönetimlerin bu alandaki rolünün artırılması
 • Farklı kurumlar tarafından sunulan uzun süreli evde bakım hizmetlerinde bütünlüğün ve kurumlar arası eşgüdümün sağlanması, yerel yönetimlerin hizmet sunumunda daha fazla rol alması
 • Sosyal içermeye yönelik politikalar ve sosyal hizmet altyapısının geliştirilmesi
 • Her tür yoksulluğun son bulması

İhtiyaçlar
 • İhtiyaç sahiplerine yönelik sosyal yardımlar arttırılarak sürdürülmeli ve sosyal yardımlara erişim kolaylaştırılmalı
 • Evde bakım hizmetlerine yönelik destek arttırılmalı
 • Maddi, manevi ve sosyal yoksunluklarla mücadele kapsamında sivil toplum kuruluşlarına destek arttırılmalı
PERFORMANS 7.2.1
2022
Sosyal yardım talebi karşılanan vatandaş sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.2
2022
Evde bakım hizmeti verilen vatandaş sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.2.3
2022
Sivil toplum kuruluşlarına verilen destek sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE