Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%60

Eskişehirlilere fırsat eşitliği sağlamak ve kentin sosyal sorunlarını çözmek

HEDEF 7.1


Özel İhtiyaç Sahibi Gruplar Desteklenecek


Sorumlu birim
Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
 • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Toplumsal cinsiyete duyarlı bütçeleme uygulamalarına yönelik kurumsal farkındalığın oluşturulamaması
 • Özel gereksinimli gruplara yönelik hizmetlerin hedef kitleye yeterince duyurulamaması
 • Yapım işinin süresinde tamamlanamaması

Maliyet Tahmini
38.331.036,0 ₺
Tespitler
 • Çocuk ve yaşlı nüfusundaki artış nedeniyle oluşan ihtiyaçların giderilmesi
 • Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması, kadınların ve kız çocuklarının toplumsal konumlarının güçlendirilmesi
 • Eşitsizliklerin azaltılması

İhtiyaçlar
 • Engelli, kadın, çocuk ve yaşlılara yönelik hizmetler geliştirilerek yaygınlaştırılmalı
 • Eşitlik bilincinin geliştirilmesine yönelik faaliyetler arttırılmalı
PERFORMANS 7.1.1
2022
Engelli dostu hizmetlerden yararlanan engelli sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.2
2022
Kadın dostu hizmetlerden yararlanan kadın sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.3
2022
Çocuk dostu hizmetlerden yararlanan çocuk sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.4
2022
Yaşlı dostu hizmetlerden yararlanan yaşlı sayısı ( kişi/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 7.1.5
2022
Eşitlik bilincini arttırıcı faaliyet sayısı ( adet/yıl )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE