Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%88

Doğa ve hayvan dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak

HEDEF 3.4


Sürdürülebilir, temiz hava ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak


Sorumlu birim
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Zabıta Daire Başkanlığı
  • İmar Daire Başkanlığı
  • Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı
  • Ulaşım Daire Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
  • Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Personel azlığı
  • Teknik personel yetersizliği
  • Bütçe

Maliyet Tahmini
600.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaşların talebi ve şikayetleri.
İhtiyaçlar
Bütçe, İnsan Kaynakları
PERFORMANS 3.4.1
2022
Mevzuatımızda ve AB tarafından belirlenmiş limit değerlere ulaşmak ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%40
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.2
2022
Gürültü eylem planını uygulamaya geçirmek ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.3
2022
Bertarafı yapılan tıbbi atık miktarı-Ton ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.4.4
2022
Bertarafı yapılan katı atık miktarı-Ton ( ton )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE