Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%88

Doğa ve hayvan dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak

HEDEF 3.3


Hayvanların toplanması, kısırlaştırılması, aşılanması, tedavisi, kayıt altına alınması, beslenmesi ve barınması gibi veterinerlik hizmetlerini sağlamak


Sorumlu birim
Sağlık İşleri Daire Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı
  • Kent Estetiği Daire Başkanlığı
  • Fen İşleri Daire Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı

Riskler
  • Bütçe, araç, personel yetersizliği
  • Bakımevi kapasitesi

Maliyet Tahmini
45.000.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaş talebi, yasal zorunluluk, hayvan sağlığı.
İhtiyaçlar
Bütçe, insan kaynakları, araç-gereç temini.
Faaliyet ve Projeler

Hayvanlara veterinerlik hizmeti, hayvan sağlığı