Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%88

Doğa ve hayvan dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak

HEDEF 3.2


Kentin temizliğini sağlayarak sıfır atık projelerini gerçekleştirmek


Sorumlu birim
Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Zabıta Dairesi Başkanlığı
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı
 • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı
 • Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı
 • EGO Genel Müdürlüğü
 • İtfaiye Dairesi Başkanlığı
 • MEB
 • Muhtarlıklar Dairesi Başkanlığı
 • Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Personel sayısı yetersizliği
 • Araç sayısı yetersizliği
 • İlçe belediyeler ile koordinasyon sıkıntısı.

Maliyet Tahmini
361.000.000,0 ₺
Tespitler
Sıfır atık projesinin desteklenmesi.
İhtiyaçlar
İnsan kaynakları, araç-gereç ve ilçe belediyeler ile koordinasyon sağlanması.
PERFORMANS 3.2.1
2022
Süpürge araçları ile temizlenen cadde meydan bulvar temizliği sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%12
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.2
2022
Kent donatılarının yıkanması ve temizlenme sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.3
2022
Yaya personel ile cadde meydan bulvar temizliği sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%13
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.4
2022
Temizlik taleplerinin çözüme ulaştırılma yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.5
2022
Cadde meydan ve bulvarlara konumlandırılan çöp kovası ve konteynır sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.6
2022
Toplanan muhtelif atık miktarı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.7
2022
Sıfır atık eğitimi verilen okul sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%15
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.8
2022
Belediye hizmet binalarında sıfır atık uygulama gerçekleştirilme yüzdesi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.9
2022
Sıfır atık yağ denetimi gerçekleştirilen işletme sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.10
2022
Sıfır atık projesi kapsamında ilçe belediyelerle üretilecek proje sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.2.11
2022
Yapılacak hayvan barınağı alanı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE