Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%88

Doğa ve hayvan dostu bir yönetim anlayışı ile ekolojik dengeyi koruyan, biyolojik çeşitliliği destekleyen, etkili bir atık yönetimi ile yenilenebilir enerji politikalarını esas alan, sürdürülebilir çevre yönetimini benimsemiş, iklim değişikliklerinin olumsuz etkilerinin farkında bir kent oluşturmak

HEDEF 3.1


Yeşil alanların korunması, artırılması ve kemirici-vektörle mücadele edilmesini sağlamak


Sorumlu birim
Çevre Koruma Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Kent Estetiği Daire Başkanlığı
 • İşletme ve İştirakler Daire Başkanlığı (Şirketler)
 • İmar Dairesi Başkanlığı
 • Özel Projeler Dairesi Başkanlığı
 • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
 • Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı
 • ASKİ

Riskler
 • Personel eksikliği
 • Olumsuz iklim şartları
 • Bütçe yetersizliği
 • Yasal mevzuat ve yargı kararları

Maliyet Tahmini
11.500.000.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaşın yeşil alan talepleri, üst yönetimin yeşil alanlarla ilgili planlama faaliyetleri.
İhtiyaçlar
Bütçe, insan kaynakları, malzeme vb.
PERFORMANS 3.1.1
2022
Kişi Başına Düşen Yeşil Alan MiktarI ( m²/kişi )
HEDEFE ETKİSİ
%30
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.2
2022
Bakım Yapılan Yeşil Alan Miktarı ( m² )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.3
2022
Fide-fidan üretim miktarı adet ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%1
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.4
2022
Kemirici-vektörle mücadele edilen jit alanı adet ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.5
2022
Vektörle mücadele kapsamında azaltılacak uçkun mücadelesi alanı hektar ( ha )
HEDEFE ETKİSİ
%5
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.6
2022
Hayvanat bahçesi ve akvaryum yapım ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 3.1.7
2022
Yıllık kurulacak park mobilyaları ve oyun grupları sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%2
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE