Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek

HEDEF 1.6


2024 yılı sonuna kadar Çevre Düzeni Planını güncellemek


Sorumlu birim
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
 • Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Başkanlığı
 • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
 • Kültür Tabiat Varlıkları Dairesi Başkanlığı
 • Yazı İşleri ve Kararlar Dairesi Başkanlığı
 • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
 • ASKİ Genel Müdürlüğü
 • Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı
 • Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Dairesi Başkanlığı

Riskler
 • Kurum dışı veri temin süresinin belirsizliği
 • Personel Yetersizliği
 • Teknik (Plotter, Bilgisayar, Yazıcı vb) Eksiklikler
 • Dış Paydaşların (STK, Odalar, Üniversiteler vb) Katılım Yetersizliği
 • Onay sürecinin belirsizliği, mahkeme ve Yargı Süreçleri.

Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
Yaşayan onaylı planın ülke ve kent şartlarındaki dinamiklere göre güncel tutulması gerekliliği.
İhtiyaçlar
Katılım, insan kaynakları ve teknolojik destek.
PERFORMANS 1.6.1
İç ve Dış Paydaşlardan ve Kurumlardan veri toplama süresi ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.6.2
Elde edilen verilerin sentezlenmesi ve katılım süreci ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.6.3
Plan kararlarının oluşturulması ve onay süreci ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%25
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE