Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek

HEDEF 1.5


Yaşam kalitesi yüksek ve yaşanılabilir bir şehir oluşturmak için ihtiyaç duyulan hizmet, sosyal, kültürel, sportif, inanç vb donatıları inşa etmek


Sorumlu birim
Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • ASKİ
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
  • Ulaşım Dairesi Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlıkları Altyapı Kuruluşlar (Telekominikasyon & Doğalgaz & Elektrik)

Riskler
  • Mülkiyet ve Kamulaştırma Problemleri
  • Altyapı problemleri.

Maliyet Tahmini
250.000.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaş Talepleri ve halkın ihtiyacı olan yapıların belirlenmesi.
İhtiyaçlar
Yeterli Bütçe.
PERFORMANS 1.5.1
Kültürel amaçlı tesis sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.2
Sosyal amaçlı tesis sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.3
Hizmet Binası Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.4
Sportif Amaçlı tesis sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.5.5
İbadethane Sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%20
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE