Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek

HEDEF 1.4


Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında konut üretimi yapmak


Sorumlu birim
Özel Projeler Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • Alt yapı kurum ve kuruluşları
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Emlak ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı

Riskler
  • Ödenek ve insan kaynakları eksikliği
  • Hak sahibi talebi olmaması

Maliyet Tahmini
4.010.000.000,0 ₺
Tespitler
Vatandaş talebi, kuruma yük olan konutların ekonomiye kazandırılması.
İhtiyaçlar
  • Bütçe, proje tanıtımı, reklam, ilan ve duyuruların arttırılması
  • Kentsel tasarım
PERFORMANS 1.4.1
KDP kapsamında teslim edilecek konut sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.4.2
Halka arz edilecek konut sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%50
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE