Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek

HEDEF 1.2


Belediyeye ait gelir getirmeyen atıl taşınmazları ıslah etmek


Sorumlu birim
Emlak Ve İstimlak Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
  • İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
  • Özel Projeler ve Dönüşüm Dairesi Bakanlığı
  • Fen İşleri Dairesi Başkanlığı
  • Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı
  • Üst Yönetim

Riskler
Yasal ve ekonomik riskler
Maliyet Tahmini
0,0 ₺
Tespitler
Sabit giderleri yüksek olan taşınmazların idare bütçesinde külfet oluşturması.
İhtiyaçlar
Personel ve yazılım desteği ile beraber Üst Yönetimin kararlı duruşu.
PERFORMANS 1.2.1
Islah edilecek taşınmaz sayısı ( adet )
HEDEFE ETKİSİ
%100
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE