Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Yaşam kalitesi yüksek, planlı ve düzenli yerleşim alanlarına sahip, temiz içme suyu, kanalizasyon ve atık su hizmetlerinin tüm kente yayıldığı, yenilikçi kentsel tasarımlarla donatılmış yaşanılabilir bir kent inşa etmek

HEDEF 1.1


Belediye sınırımızda kalan 25 ilçeye ilişkin halihazır haritaları yapmak ve/veya güncellemek


Sorumlu birim
İmar Ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı
İşbirliği Yapacak Birim(ler)
 • İller Bankası
 • Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü
 • Harita Genel Müdürlüğü

Riskler
 • Kurum dışı izin süresinin belirsizliği
 • Arazide yaşanabilecek olumsuzluklar
 • Personel yetersizliği
 • Teknik (plotter, bilgisayar, yazıcı vb) eksiklikler

Maliyet Tahmini
30.000.000,0 ₺
Tespitler
 • Kent veri tabanı oluşturularak akıllı şehircilik altyapısının oluşturulması
 • Planlama ve arazi çalışmalarına altlık sağlanması
 • Vatandaş taleplerinin karşılanması
 • Verilerin güncellenmesi.

İhtiyaçlar
İnsan kaynakları ve teknolojik destek.
PERFORMANS 1.1.1
İhale ve İzin Süreci ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.2
Halihazır Harita Üretim Süreci ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%80
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE
PERFORMANS 1.1.3
Halihazır Haritaların Onay Süreci ( % )
HEDEFE ETKİSİ
%10
HEDEFLENEN
GERÇEKLEŞEN
İNCELE