Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%79

Tüm öğeleriyle güçlü, sağlıklı ve güvenli bir toplumsal yapı oluşturacak hizmetler üretmek

HEDEF 4.1
Kentte yaşayan her kesimin ihtiyaçlarına yönelik sosyal hizmet üretilmesi
İNCELE
HEDEF 4.2
İhtiyaç duyulan sağlık hizmetlerinin geliştirilmesi ve kalitesinin arttırılmasına yönelik çalışmaların yapılması
İNCELE
HEDEF 4.3
Toplum sağlığı, refah ve huzurunu sağlamaya yönelik çalışmalar yapılması
İNCELE