Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%73

Alt ve üst yapısıyla güvenli, planlı, kentlilerin ihtiyaçlarına cevap verebilecek, yaşanabilir bir kent oluşturmak

HEDEF 3.1
Planlı ve sağlıklı bir kent gelişiminin sağlanması
İNCELE
HEDEF 3.2
İhtiyaçlar doğrultusunda gerekli düzenlemeler ve yeni tesisler yapılması, işbirlikleri geliştirerek bölgeler arası ekonomik uyumu sağlayacak çalışmalar yapılması
İNCELE