Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%83

Sürekli gelişen bir yönetim anlayışıyla katılımcı, şeffaf, modern ve güvenilir yöntemler sunarak hizmet kalitesini yükseltmek

HEDEF 1.1
Yönetim ve hizmet süreçlerinin daha etkin, esnek ve gelişime açık olarak tüm yönleriyle iyileştirilmesi
İNCELE
HEDEF 1.2
Demokratik ve şeffaf bir yönetim anlayışının gereği olarak, halkın karar alma ve uygulama mekanizmalarına katılımının sağlanması
İNCELE
HEDEF 1.3
Değişen ve gelişen teknolojiye uyum sağlayan çalışmalarla sunduğumuz hizmet çeşitlilik ve kalitesinin arttırılması
İNCELE
HEDEF 1.4
Kurum kaynaklarının etkin ve verimli kullanılmasıyla güçlü bir mali yapı oluşturulması
İNCELE
HEDEF 1.5
Kurumsal tanınırlığın arttırılması, kenti ulusal ve uluslararası düzeyde temsil edecek faaliyetlerin sürdürülmesi
İNCELE