Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%48

İstenilen kenti yaratmak için gerekli kurumsal yapıya sahip olmak

HEDEF 8.1
Güçlü Bir Mali Yapı Kurarak Belediyenin Gelir Verimliliğini Artırmak
İNCELE
HEDEF 8.2
Etkin İnsan Kaynakları Yönetimini Yerleştirmek ve Kurum İçi İletişimi Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 8.3
Belediyenin Haklarını Yargı Önünde Etkin Bir Biçimde Savunmak
İNCELE
HEDEF 8.4
Daha Etkin Belediye Hizmetleri için Destek Hizmetleri Sunmak
İNCELE
HEDEF 8.5
Daha Etkin Belediye Hizmetleri için Ulaşım Hizmetleri Sunmak
İNCELE
HEDEF 8.6
Belediye Hizmetlerinin Etkinliğini İzleyerek ve Değerlendirerek Hizmet Kalitesini Artırmak
İNCELE