Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%67

Mimari açıdan özgün ve kent kültürünü yansıtan, güvenli, tercih edilen bir kent yaratmak

HEDEF 7.1
Kent Estetiği Artırarak Maltepe'yi Daha Tercih Edilir Bir Yer Haline Getirmek
İNCELE
HEDEF 7.2
Şehir Planlama ve Tasarım Faaliyetleri ile İlçenin Kentsel Kalitesini Artırmak
İNCELE
HEDEF 7.3
Kentin Özgünlüğünü Destekleyerek Tarihi ve Sanatsal Değeri Olan Öğeleri Topluma ve Kent Ekonomisine Kazandırmak
İNCELE
HEDEF 7.4
İmar Faaliyetleri ve Denetimleri ile İlçenin Bina Kalitesini Artırmak
İNCELE
HEDEF 7.5
Haritacılık Uygulamaları ile İmar ve Şehircilik Faaliyetlerini Desteklemek
İNCELE
HEDEF 7.6
Afetlere Hazırlıklı Olmak ve Kentsel Dayanıklılığı Artırmak
İNCELE
HEDEF 7.7
Vektör ve Kemirgenlerle Tüm Açık Alanlarda Mücadele Etmek
İNCELE