Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%72

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.1
İlçede Ekonomik Gelişme, Üretim ve İstihdam Oranını Artırmak
İNCELE
HEDEF 6.2
Kadınların ve Dezavantajlı Grupların İstihdam Oranını Arttırmak
İNCELE
HEDEF 6.3
Ticari Faaliyet Denetimleri ile Tüketicinin Korunmasını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 6.4
Türkiye ve Dünya ile Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Bağları Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 6.5
Maltepe'de Bulunan Diğer Kamu Kurumlarını Destekleyerek Maltepelilerin Aldığı Hizmet Kalitesini Artırmak
İNCELE
HEDEF 6.6
Kamu Düzenini Sağlamak İçin Kolluk Kuvveti Görevini Yerine Getirmek
İNCELE
HEDEF 6.7
Yolsuzluk ve Yozlaşma ile Mücadele Etmek
İNCELE