Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%61

Sürdürülebilir ve yenilenebilir bir yaşam için kaynakları ileri dönüştüren, çevreci atık yönetimine sahip yeşil zengini bir kent yaratmak

HEDEF 5.1
Kurum İçi Kaynakların Çevreci Yaklaşımla Etkin ve Verimli Kullanımını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.2
Yeşil Alan Miktarını ve Verimliliğini Artırmak
İNCELE
HEDEF 5.3
Kentsel Katı Atık, Moloz ve Hafriyat Atıklarını Bertaraf Etmek
İNCELE
HEDEF 5.4
Sıfır Atık Altyapısı Kurularak Geri Dönüşümü Yaygınlaştırmak
İNCELE
HEDEF 5.5
Geri Dönüştürülemeyen Atıkların Tamamını Bertaraf Etmek
İNCELE
HEDEF 5.6
Denetimler ve Yaptırımlar Yoluyla Çevre Koruma ve Kontrolünü Sağlamak
İNCELE
HEDEF 5.7
Daha Etkin Atık Yönetimi için Çöp Konteyneri Bakım Onarımını Gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 5.8
Kentsel Açık Alanları Temizlemek ve Temiz Kalmasını Sağlamak
İNCELE