Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%53

Tüm canlıları farklılıklarıyla kapsayan, hak temelli, bilimsel, adil, güvenli ve eşitlikçi bir kent yaratmak

HEDEF 2.1
İnsan Hakları ve Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Önündeki Engelleri Azaltmak
İNCELE
HEDEF 2.2
Çocuk Dostu Kent Uygulamalarını Yaygınlaştırmak
İNCELE
HEDEF 2.3
Aile Kurumunu Güçlendirmek ve Ebeveynlerin Hayatını Kolaylaştırmak
İNCELE
HEDEF 2.4
Gençlerin Zararlı Alışkanlıklardan Uzak Durarak Toplumsal Yaşama Katılımlarını Sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.5
Yaşlı veya Evden Çıkamayanların Hayatını Kolaylaştırmak
İNCELE
HEDEF 2.6
Göçün Yarattığı Sorunları Azaltmak ve Sosyal Uyumu Artırmak
İNCELE
HEDEF 2.7
Ekonomik Zorluk Yaşayan Vatandaşlara Sosyal Destek Vermek
İNCELE
HEDEF 2.8
Sokak Hayvanlarının Yaşamsal İhtiyaçlarını Karşılamak
İNCELE