Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%68

Kaynak kullanımı, planlama, karar alma ve uygulama aşamalarına tüm paydaşların katılımcı, etkin ve verimli bir şekilde dâhil olduğu bir kent yaratmak

HEDEF 1.1
Dış Paydaşların Karar Alma Süreçlerine Katılımını Sağlayarak Yönetişimi Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 1.2
Sivil Toplum Kuruluşlarına Destek Vermek
İNCELE
HEDEF 1.3
Aktif Vatandaşlığı, Maltepelilik Bilincini ve Aidiyet Duygusunu Artırmak
İNCELE
HEDEF 1.4
Yasama Faaliyetleri ile Yerel Demokrasiyi Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.5
Kurumsal Temsiliyeti Sağlayarak Belediye Başkanı ile Dış Paydaşlar Arasındaki İletişimi Güçlendirmek
İNCELE
HEDEF 1.6
Halktan Gelen Öneri, Talep ve Şikâyetleri Etkin Bir Biçimde Toplamak
İNCELE
HEDEF 1.7
Kentsel Veri Altyapısı Kurarak Veriye Dayalı Karar Verme İmkânını Artırmak
İNCELE