Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%20

Kapsayıcı, duyarlı ve yaygın hizmet ağına sahip, herkes için erişilebilir, sağlıklı, huzurlu ve sosyal bir kent yaratmak

HEDEF 3.1
Herkes İçin Kentsel Ortamın Erişilebilirliğini Artırmak
İNCELE
HEDEF 3.2
Belediye Hizmet ve Faaliyet Alanlarının Engelliler İçin Erişilebilirliği Artırmak
İNCELE
HEDEF 3.3
Belediye Hizmetlerini Etkin Bir Şekilde Duyurarak Hizmete Erişimi Artırmak
İNCELE
HEDEF 3.4
Maltepe'de Yaşayanlara Düşük Maliyetli, Kapsamlı ve Erişilebilir Sağlık Hizmeti Sunmak
İNCELE
HEDEF 3.5
Bisiklet ve Yaya Ulaşımını Yaygınlaştırmak
İNCELE
HEDEF 3.6
Ulaşım Altyapısını Geliştirmek ve Otopark Sorununu Azaltmak
İNCELE
HEDEF 3.7
Maltepelilerin Spor İmkânlarını Artırarak Genel Sağlık Durumlarını İyileştirmek
İNCELE
HEDEF 3.8
Amatör Spor Kulüplerine Destek Vermek
İNCELE