Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%0

Kültür, Sanat, Spor ve Eğitim alanlarında, kentin gelişimine katkı sağlamak, kültürel mirasın çağdaş yaşama entegre edilerek gelecek kuşaklara aktarıldığı, Büyükçekmece’nin Türkiye’de ve Uluslararası alanda ‘’Örnek Şehir’’ olarak bilinirliğini sürdürebilmek

HEDEF 3.1
Gençlerin zamanlarını sporla değerlendirmelerine katkıda bulunarak, olimpik spor branşlarında, lisanslı sporcu sayısının artmasını sağlayıp, sportif başarılarla şehrimizin ismini duyurmak.
İNCELE
HEDEF 3.2
Büyükçekmece ilçesinde bulunan amatör spor kulüplerine desteğin devam etmesi ve ihtiyaçlarının karşılanması.
İNCELE
HEDEF 3.3
İlçemiz genelinde bulunan çocuk, genç ve yetişkinlere, yıl boyunca çeşitli spor branşlarda eğitimlerine olanak sağlayarak, zararlı ve kötü alışkanlıklardan uzak durmaları ve sağlıklı birer birey olarak yetişmelerine katkı sağlamak için çeşitli etkinlikler düzenlemek.
İNCELE
HEDEF 3.4
İlçemiz genelinde, yıl içerisinde, çeşitli spor branşlarında tanıtım ve faaliyetler düzenlemek.
İNCELE
HEDEF 3.5
Uluslararası faaliyetler doğrultusunda, halkın karar alma süreçlerine katılımının arttırılması, şeffaflık, hesap verebilirlik gibi başlıklarda kentlilik bilinci ve aidiyet duygusunu arttırmaya yönelik çalışmalar gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 3.6
Belediyemizin yapmış olduğu çalışmaların yabancı misyon temsilcilerine ve uluslararası yerel yönetim ağlarına tanıtılması, ulusal ve uluslararası düzeyde gerçekleşecek toplantılarda sunulması ve tanınırlığının arttırılması, tecrübe paylaşımında bulunmak
İNCELE
HEDEF 3.7
Kardeş Şehir ve diğer dünya şehirlerinden gelecek misafirleri ağırlamak, gerekli programları yapmak ve yetkili makamların görüşmesini sağlamak.
İNCELE
HEDEF 3.8
Yurtiçi ve yurtdışı fonlardan kaynak sağlamak için proje geliştirmek, Belediyemizce yapılan çalışmaların karşılığı olarak uluslararası alanda ödüller alınması için araştırma, proje geliştirme ve başvuru yapmak
İNCELE
HEDEF 3.9
Ulusal ve uluslararası festivaller ve etkinlikler düzenlemek
İNCELE
HEDEF 3.10
Yurtiçi ve yurtdışında yapılan festivallere ve etkinliklere katılım
İNCELE
HEDEF 3.11
Meslek edindirme kursları düzenlemek.
İNCELE
HEDEF 3.12
Örgün eğitim kursları düzenlemek.
İNCELE
HEDEF 3.13
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın el becerilerini ve yeteneklerini geliştirebilecekleri; aile ekonomisine katkıda bulunabilecekleri kurslar düzenlemek.
İNCELE
HEDEF 3.14
İlçemiz halkının sahne sanatları etkinliklerine katılımlarını arttırmak.
İNCELE
HEDEF 3.15
İlçemizde yaşayan çocuk ve gençlerin ruhsal ve fiziksel yeteneklerinin gelişimine katkı sağlamak
İNCELE
HEDEF 3.16
Organizasyon ve etkinlikler düzenlenmesi
İNCELE
HEDEF 3.17
İlçe halkına kitabı ve kitap okumayı sevdirmek amacıyla günlük hayatta halkın yoğun olarak kullandığı yerlere kütüphane açmak
İNCELE
HEDEF 3.18
İlçemizde yaşayan çocuklara okul öncesi eğitimlerine destek vermek; oyun ve oyuncak kültürünü aşılamak.
İNCELE
HEDEF 3.19
İlçemiz halkının eğitim ve öğrenim düzeyinin yükselmesine katkı sağlamak amacıyla çeşitli destek ve hazırlık kursları düzenlemek.
İNCELE
HEDEF 3.20
Yaşlı, hasta ve temel ihtiyaçlarını gidermede zorlanan hemşehrilerimize öz bakım ve temel bakım hizmetleri konusunda destek olmak
İNCELE