Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%0

Kent Kültürü İle Uyumlu Özgün Mimarisiyle, Fonksiyonel ve Estetik Fiziksel Çevre Düzenlemeleriyle, Yerel Kalkınmayı Destekleyen, Doğanın Korunduğu, Sağlıklı, Sürdürülebilir, Yaşam Kalitesi Yüksek Çağdaş Bir Kent Oluşturmak

HEDEF 2.1
Bölgemiz genelinde denetimleri sıklaştırarak kaçak yapılara yapım aşamasında müdahale etmek, mevzuata uygun olmayan fonksiyon ve yapıları ortadan kaldırmak.
İNCELE
HEDEF 2.2
Kentsel Dönüşüm Çalışmaları konusunda vatandaşların bilinçlendirilmelerini sağlamak ve konu ile ilgili toplantıları düzenlemek.
İNCELE
HEDEF 2.3
Geri Kazanılabilir Atık Toplama Uygulamaları (Ambalaj Atıkları, Atık Piller, Bitkisel Atık Yağlar, Elektrikli ve Elektronik Atıklar, Ömrünü Tamamlamış Lastikler, Tekstil Atıkları, Mevzuata tabi diğer atıklar) ve Eğitimlerin Sürdürülmesi
İNCELE
HEDEF 2.4
Çevre Günleri İle İlgili Etkinlik ve Faaliyetlerin Düzenlenmesi
İNCELE
HEDEF 2.5
Çevre Denetimlerinin Etkinliğinin Sürdürülmesi (Kaçak Hafriyat/Moloz/Çöp vs. Dökümleri Denetimi, Çevresel Gürültü Kirliliği Denetim ve Ölçümleri, İşyerlerinde Bitkisel Atık Yağların Kontrolü Denetimi, Hafriyat Toprağı ve İnşaat/Yıkıntı Atıkları Taşıma ve Kabul Belgesi Düzenlenmesi, Kadastro Müdürlüğünce Yetkili Harita Firmasına Ölçtürülen Toprak Kübaj Miktarı Esas Alınarak Hafriyat Harçlarının Belediyemiz Meclis Kararı’na Göre Tahakkuk Ettirilmesi, İnşaat Temel Üstü Vizesi ve İskan Aşamalarında Görüş Verilmesi)
İNCELE
HEDEF 2.6
Çevre Konularında Kurum, Kuruluş, Birlik ve Derneklerin Üyelik Çalışmalarında Bulunmak
İNCELE
HEDEF 2.7
Büyükçekmece ilçesinin kent estetiğine uygun projelerinin hazırlanması ve gerekli tadilat projelerinin revize edilmesi.
İNCELE
HEDEF 2.8
Kentin estetik yapısını etkileyen ilan, reklam panoları ve cephe düzenlemelerinin yeniden tasarlanması ve uygulanması
İNCELE
HEDEF 2.9
İlçemizdeki atıkların çağdaş yöntemler ile toplanarak, çevre sağlığının korunması ve daha temiz yaşanılabilir bir kent yaratılması
İNCELE
HEDEF 2.10
Atık yönetimi ve çevre konularında projeler geliştirerek ilçemizde uygulanan temizlik hizmetlerinde standartın yükseltilmesini sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.11
Büyükçekmece İlçesinde İhtiyaç duyulan Mahallelerde Yeni Park ve Meydan Yapılması, mevcutta var olan parkların ihtiyaç dahilinde revize edilmesi, ihtiyaç dahilinde orta refüjlerde peyzaj düzenlemesi yapılması.
İNCELE
HEDEF 2.12
Engelli vatandaşlarımızın yaşam kalitesinin iyileştirmek ve topluma katılımlarını sağlamak için projeler üretmek
İNCELE
HEDEF 2.13
Kentin bütününde planlı yapılaşmayı sağlamak
İNCELE
HEDEF 2.14
Şeffaf belediyecilik ilkesi gereği imar durum bilgisine dijital platformdan ulaşımın sağlanması
İNCELE
HEDEF 2.15
İlçemiz sınırlarında bulunan ham parsellerin parselasyon planlarının yapılarak yapı yapmaya elverişli imar parselleri oluşturmak
İNCELE
HEDEF 2.16
Meri plan hükümleri doğrultusunda yapılaşmanın sağlanması
İNCELE
HEDEF 2.17
İlçemiz sınırlarında bulunan ham parsellerin parselasyon planlarının yapılarak yapı yapmaya elverişli imar parselleri oluşturmak
İNCELE
HEDEF 2.18
Belediyemize ait taşınmazların 2886 sayılı yasa kapsamında satılması ve kiraya verilmesi, projeler üretilmesi, kira borçlarının takibi ve tahsilinin sağlanması.
İNCELE
HEDEF 2.19
Belediyemizce kamulaştırılmasına ihtiyaç duyulan taşınmazlar için gerekli işlemlerin ve davalar için gerekli ödemelerin yapılması
İNCELE
HEDEF 2.20
Diğer kurumlar ile Belediyemiz arasında irtifak ve intifa hakkı tesisi, tahsis, kiralama ve devir işlemlerinin yapılması.
İNCELE
HEDEF 2.21
İlçemizde kurulan Semt Pazarlarının düzenlenerek hizmetlerin iyileştirilmesi, ilçede bulunan seyyar satıcıların kayıt altına alınması.
İNCELE
HEDEF 2.22
Büyükçekmece İlçesinde 2024 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan Anaokulu, Konukevi ve Kapalı Spor Salonu yapılması
İNCELE
HEDEF 2.23
Büyükçekmece ilçesinde ihtiyaç duyulan mahallelerde 2024 yılı sonuna kadar sosyal tesislerin yapılması
İNCELE
HEDEF 2.24
Büyükçekmece İlçesinde 2024 yılı sonuna kadar ihtiyaç duyulan Anaokulu, Konukevi ve Kapalı Spor Salonu yapılması
İNCELE
HEDEF 2.25
İlçe genelinde ihtiyaç duyulan cadde, sokakların ve kamu binalarının, üstyapı ve altyapı işlerinin yapımı, bakım ve onarımı.
İNCELE