Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%0

Halkımızın sağlık ve huzurunu gözeterek, Mevcut kanunlar çerçevesinde, etkin denetim mekanizması oluşturmak, çağdaş ve güvenli bir kent olma yolunda, vatandaşlarımıza kaliteli, şeffaf ve kesintisiz hizmet sunmak

HEDEF 1.1
İlçemiz genelindeki tüm işyerlerinin ruhsatlandırılmasını sağlayarak, insan ve çevre sağlığını tehdit eden unsurları gidermek.
İNCELE
HEDEF 1.2
Planlı periyodik denetimler yapmak Ayrıca vatandaşlardan gelen talep ve şikayetlerin mahallinde kontrolünü yaparak yasal takibini gerçekleştirmek.
İNCELE
HEDEF 1.3
Ruhsat ve Denetim Müdürlüğü Personelini Hizmet İçi Eğitimlerine Tabi Tutmak ve Meri Mevzuat Doğrultusunda Gelişmesini Sağlamak.
İNCELE
HEDEF 1.4
Toplum düzenini sağlamak, Zabıta denetimlerini hızlı, kaliteli ve adaletli sunmak, halkın esenliğine zarar verecek her türlü olumsuzluğa yerinde ve zamanında müdahale etmek
İNCELE
HEDEF 1.5
İlçe bazında yapılacak denetimlerle ruhsatsız tüm iş yerlerinin tespitini yaparak ruhsatlandırma işlemlerini başlatmak
İNCELE
HEDEF 1.6
Zabıta Personelini hizmet içi eğitime tabii tutmak, İdari işlemleri etkin bir şekilde yürütmek
İNCELE
HEDEF 1.7
İlçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sağlık ihtiyaçlarına doğru ve hızlı bir şekilde katkı sunmak, yaşam kalitesini arttırmak.
İNCELE
HEDEF 1.8
Sahipsiz ve güçten düşmüş hayvanların korunması, rehabilite ve tedavi edilmesinin sürdürülmesi.
İNCELE
HEDEF 1.9
Engelli vatandaşlarımızın fiziksel, sosyal ve mental aktivitelerini destekleyerek, onlara kaliteli bir sosyal alan yaratmak.
İNCELE