Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%71

Kültürel, mimari ve doğal şehir mirasını korumak ve geliştirmek

HEDEF 7.1
Katılımcı Süreçlerle Bağımsız Modeller Oluşturarak Kültürel Mirası Korumak, Önleyici Koruma Süreçlerini Katılımcılık ile Kalıcı ve Etkin Kılmak
İNCELE
HEDEF 7.2
İstanbul’un Kültürel ve Tarihsel Kimliğini Yansıtacak Çağdaş Müzeleri Turizm ve Kültür İhtiyaçları Açısından Planlayarak Oluşturmak
İNCELE
HEDEF 7.3
İstanbul’un Somut ve Somut Olmayan Kültürel Miras Envanterini ve Koleksiyonlarını Oluşturmak ve Geliştirmek, Eğitici, Bilgilendirici Araştırma Faaliyetleri ile Kamuoyuna Sunmak
İNCELE
HEDEF 7.4
Kentin Kültürel Miras Yapılarını Projelendirmek, Belgelemek, Korumak, Restore Etmek
İNCELE