Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%36

Sürdürülebilir çevre ve enerji yönetimini güçlendirmek

HEDEF 3.1
Atık Yönetim Uygulamalarını Geliştirerek Geri Dönüşüm Oranını Artırmak
İNCELE
HEDEF 3.2
Yenilenebilir Enerji, Enerji Verimliliği ve Aydınlatma Tesislerine Yönelik Faaliyetleri Etkinleştirmek, Yaygınlaştırmak
İNCELE
HEDEF 3.3
Sürdürülebilir Yeşil Alanlar Oluşturmak ve Kişi Başına Düşen Aktif Yeşil Alan Miktarını Artırmak
İNCELE
HEDEF 3.4
İklim Değişikliği ile Mücadeleyi Yaygınlaştırarak Çevreyi Korumak
İNCELE