Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%85

Sürdürülebilir hareketlilik kapsamında kentsel ulaşımı geliştirmek

HEDEF 2.1
Raylı Sistemin Ağını ve Toplu Ulaşım İçindeki Payını Artırmak
İNCELE
HEDEF 2.2
Toplu Taşımada Entegrasyonu, Erişilebilirliği ve Kaliteyi Artırmak
İNCELE
HEDEF 2.3
Deniz Yolu Taşımacılığının Kapasitesini ve Toplu Ulaşım İçindeki Payını Artırmak
İNCELE
HEDEF 2.4
Akıllı Ulaşım Sistemlerini ve Ulaşım Altyapı Uygulamalarını Artırarak Trafiği Etkin Yönetmek
İNCELE
HEDEF 2.5
Altyapı Kazı İşlerini En Aza İndirgemek İçin Yeni Yöntem - Teknoloji Uygulamalarını ve Altyapı Yönetiminde Entegrasyonu Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 2.6
Karayolu Sistemleri Altyapısını Güçlendirmek ve Sürdürülebilir Kılmak
İNCELE