Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Nitelikli ve fonksiyonel yaşam alanları geliştirerek dayanıklı bir şehir oluşturmak

HEDEF 1.1
İstanbul’un Afete Dayanıklılığını Artırmak
İNCELE
HEDEF 1.2
İstanbul’un Kültür ve Tarihini Yansıtan, Sürdürülebilir Kent Estetiğini Sağlamak
İNCELE
HEDEF 1.3
Kentsel Dönüşüm Hizmetlerini Afet Önceliği ile Şeffaf ve Katılımcı Yöntemlerle Gerçekleştirmek
İNCELE
HEDEF 1.4
Kentsel Planlama Sürecini Hazırlanmakta Olan 2050 Vizyon Belgesi Çerçevesinde Kentsel Bilişimden Yararlanarak Şeffaf ve Katılımcı Biçimde Yönetmek
İNCELE
HEDEF 1.5
Afet ve Acil Durumlara Müdahale Kapasitesini ve Toplumsal Farkındalığı, Akıllı Sistemler ve Teknolojiden Faydalanarak Geliştirmek
İNCELE
HEDEF 1.6
İmar Uygulama ve Denetim Süreçlerini Etkin Yönetmek
İNCELE
HEDEF 1.7
Bütünleşik Kent Bilgi Sistemini Geliştirerek Akıllı Şehir Uygulamaları ile Sistemin Etkin Kullanımını Sağlamak
İNCELE