Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%53

Eskişehir’de eğitim, kültür, sanat ve spor faaliyetlerini günlük yaşantının bir parçası haline getirmek

HEDEF 6.1
Yaşam Boyu Öğrenme Faaliyetleri Arttırılarak ve Yaygınlaştırılacak
İNCELE
HEDEF 6.2
Sanatsal ve Kültürel Etkinlikler Zenginleştirilerek Sürdürülecek
İNCELE
HEDEF 6.3
Spor Kültürü Tabana Yayılacak ve Sportif Faaliyetler Arttırılacak
İNCELE