Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 07

%45

Ortak akıl, sosyal dayanışma ve paylaşımı toplumsal barışın temeli kabul edip gençleri ve çocukları karar alma süreçlerine katmak ve onurlu bir yaşam için sağlık, eğitim, güvenlik, gıda gibi toplumun temel ihtiyaçlarını herkese adil bir şekilde sunmak

HEDEF 7.1
Dar gelirli ve yoksul vatandaşlarımızın yaşam koşullarını iyileştirmek amacıyla sosyal yardımlar yapmak
İNCELE
HEDEF 7.2
Dar gelirli engelli vatandaşlarımızın yaşam standartlarını yükseltmek için engel gruplarına göre ihtiyaç duydukları araç ve gereçleri sağlamak
İNCELE
HEDEF 7.3
Kentin bütün kesimlerine ihtiyaç duyulan alanlarda sosyal hizmet ve yardımların ulaştırılması için sosyal hizmetler yapmak
İNCELE
HEDEF 7.4
Kentin huzur ve esenliğini sağlamak
İNCELE
HEDEF 7.5
Vatandaşların can ve mal güvenliğini korumak, olaylara hızlı ve etkin müdahale etmek
İNCELE
HEDEF 7.6
Hayvansal kökenli gıdaların üretim ve tüketim yerlerinin kontrollerini yapmak ve Toptancı Balık Haline gelen su ürünlerinin muayenelerini yapmak
İNCELE
HEDEF 7.7
Hayvanlarla ilgili vatandaşın bilinçlendirilmesi için eğitim vermek ve sosyal çalışmalar yapmak
İNCELE
HEDEF 7.8
Dini ve geleneksel kurallara uygun olarak vatandaşların memnuniyetini hedefleyen cenaze hizmetlerini sunmak
İNCELE