Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%39

Dengeli bir kırsal kalkınmanın gerçekleştirilmesi amacıyla üreticilere uygun eğitim, üretim ve pazarlama desteği ile kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek, tarımsal alanları korumak, yeni istihdam alanlarının açılmasını ve kadın istihdam politikalarını desteklemek

HEDEF 4.1
Kırsal ekonomiyi çeşitlendirerek iyileştirmek ve desteklemek
İNCELE
HEDEF 4.2
Kırsal Kalkınmayı gerçekleştirmek için üreticiye eğitim, üretim ve pazarlama destekleri vermek
İNCELE
HEDEF 4.3
Kadın istihdamını zenginleştirmek amacıyla meslek edindirme kursları düzenlemek
İNCELE
HEDEF 4.4
Halka hizmet sunumunda muhtarların taleplerini karşılamak
İNCELE