Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%44

Kurum içi yönetim hizmetlerinin verimliliğini, kurumsal kapasiteyi ve insan kaynakları kalitesini artırmak

HEDEF 6.2


Belediyemizin taraf olduğu dava ve icra takip dosyalarını idaremiz lehine sonuçlandırmak


brightness_1

6.2.1
Belediye lehine sonuçlanan davaların oranı


brightness_1

6.2.2
İcra takiplerindeki tahakkukun tahsilata oranı


brightness_1 6.2.2 İcra takiplerindeki tahakkukun tahsilata oranı ( % )