Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%19

Doğal ve tarihi mirasa saygılı, kalkınma odaklı çağdaş yaşam kalitesi sunan ve kentsel gelişmeyi sürekli kılan örnek bir şehir olmak

HEDEF 8.2


Malatya il idari sınırları içerisinde halihazır harita üretmek ve yapılan halihazırları kontrol etmek


brightness_1

8.2.1
İlçe Belediyelerinin İmar Düzenlemelerine Ait Kontrol Taleplerinin İncelenmesi


brightness_1

8.2.2
13 İlçede Halihazır Haritaların Tamamlanması


brightness_1 8.2.1 İlçe Belediyelerinin İmar Düzenlemelerine Ait Kontrol Taleplerinin İncelenmesi ( adet )