Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 05

%13

Kentteki doğal yaşam alanlarını korumak ve artırmak, tarımda yenilikçi ve örnek, doğa ile uyumlu, insanlar ve diğer canlılar için yaşanabilir çevre koşulları oluşturmak

HEDEF 5.1


Daha sağlıklı ve yaşanabilir bir çevre oluşturmak


brightness_1

5.1.1
Çevresel Faaliyetlerle İlgili Gelen Şikayet Sayısı


brightness_1

5.1.2
Çevre Bilincinin Artırılmasıiçin Yapılan Toplantı Sayısı


brightness_1 5.1.2 Çevre Bilincinin Artırılmasıiçin Yapılan Toplantı Sayısı ( adet/yıl )