Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%13

Altyapısı güçlendirilmiş, değişen ve gelişen şehir yapısına uygun teknolojik, konforlu, etkin, verimli, sürdürülebilir ve güvenli bir ulaşım sistemi oluşturmak

HEDEF 4.2


Trafikte erişimi kolaylaştırmak, can ve mal güvenliğini sağlamak ve her türlü yönlendirmeyi sağlamak


brightness_1

4.2.1
Yatay İşaretleme Ve Figür Çalışmaları Mesafesi


brightness_1

4.2.2
Düşey İşaretleme Çalışmaları


brightness_1

4.2.3
Bilgilendirme Yön Levhaları


brightness_1

4.2.4
Okul Önü Trafik Ve Yaya Güvenliği Çalışmaları


brightness_1

4.2.5
Saha Tespit Ve Yenileme Çalışmaları


brightness_1 4.2.3 Bilgilendirme Yön Levhaları ( adet )