Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%87

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.5


Kurumun ihtiyaçlarını sürekli, kaliteli, sürdürülebilir güvenli ve karşılanabilir maliyetlerle sağlanması


brightness_1

3.5.1
Satın Alma Çevrim Süresi


brightness_1

3.5.2
İç Müşteri Memnuniyet Derecesi


brightness_1

3.5.3
Maliyet Düşürme Oranı


brightness_1 3.5.3 Maliyet Düşürme Oranı ( % )