Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%87

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.4


Personellerimize ve vatandaşlara sağlıklı, temiz ve düzenli hizmet ortamları sunabilmek


brightness_1

3.4.1
Hizmet Binalarımızda Temizlik Ve Hijyenin Sağlanma Oranı


brightness_1

3.4.2
Çalışma Ortamına İlişkin Çalışan Memnuniyet Oranı


brightness_1

3.4.3
Talepleri Karşılanan İdari Hizmet Faaliyet Sayısı


brightness_1 3.4.2 Çalışma Ortamına İlişkin Çalışan Memnuniyet Oranı ( % )