Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 03

%87

İdarenin görev alanına giren konularda hizmetleri etkileyecek faktörleri incelemek, performansla ilgili bilgi ve veri üretmek, idarenin yönetimi ile hizmetlerin geliştirilmesi ve performansla ilgili mevcut ve olası problemleri hızlı bir şekilde çözülmesine katkı sağlayarak hizmetkerin etkinliğini ve tatmin düzeyini artırmak

HEDEF 3.2


Kurumsal karar verme sürecini etkin yönetmek ve şeffaf bir yönetim anlayışıyla belediye meclis kararlarına erişimi sağlamak


brightness_1

3.2.1
Meclis Karar Özetinin İlan Edilme Süre Ortalaması


brightness_1

3.2.2
Meclis Kararlarının Elektronik Ortama Aktarılma Süresi


brightness_1

3.2.3
Encümen Kararlarının Elektronik Ortama Aktarım Hızı


brightness_1 3.2.2 Meclis Kararlarının Elektronik Ortama Aktarılma Süresi ( gün )