Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.6


Vatandaş talep ve şikayetlerinin alınarak, en kısa sürede çözüme ulaştırılmasını sağlamak ve kurumun kamuoyundaki imajını yükseltmek


brightness_1

1.6.1
Vatandaş Memnuniyet Oranı


brightness_1

1.6.2
Vatandaş Şikayetlerinin Ortalama Giderilme Süresi


brightness_1

1.6.3
Yerel Basında Çıkan Haber Sayısı


brightness_1

1.6.4
Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı


brightness_1 1.6.4 Ulusal Basında Çıkan Haber Sayısı ( adet )