Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 01

%82

Kurumsal kaynakların etkin ve verimli bir şekilde yönetilmesini, ana hgizmet alanlarındaki projelendirme ve uygulama süreçlerinin planlanmasını sağlamak

HEDEF 1.3


Stratejik yönetim sürecini etkinleştirmek ve sürdürülebilirliğini sağlamak


brightness_1

1.3.1
Performans Programının Gerçekleşme Oranı


brightness_1

1.3.2
Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı


brightness_1

1.3.3
Gider Bütçesi Gerçekleşme Oranı


brightness_1

1.3.4
Aktarma Yapma Sayısı


brightness_1

1.3.5
Ön Mali Kontrol Sonucunda Yapılan Düzeltici Faaliyet Oranı


brightness_1

1.3.6
Ön Mali Kontrol Denetimine Gelen Dosyaların Değerlendirilme Süresi


brightness_1 1.3.2 Gelir Bütçesi Gerçekleşme Oranı ( % )