Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%30

İzmir’i yaşam kalitesi yüksek ve ulaşım ağı gelişmiş bir kente dönüştürmek

HEDEF 2.2


Şehir içi ulaşım: Ulaşım türleri arasında birbirinin hareket kabiliyetini kısıtlamayan ve farklı seçeneklere izin veren sürdürülebilir bir ulaşım sistemi oluşturulacak


brightness_1

2.2.1
Yapılan Bisiklet Yollarının Uzunluğu


brightness_1

2.2.2
Banliyö Hattı Boyunca Yapılacak Karayolu Geçidi Sayısı


brightness_1

2.2.3
Trafik Çizgisi Çekilecek Alan Miktarı


brightness_1

2.2.4
Yapımı Tamamlanacak Otopark Sayısı


brightness_1

2.2.5
Yapımı Tamamlanacak Yolcu Aktarma Merkezi Sayısı


brightness_1 2.2.4 Yapımı Tamamlanacak Otopark Sayısı ( adet )

2020 hedeflenen değerindeki revizyon İzmir Büyükşehir Belediyesi 2020 Faaliyet Raporu'na, 2021 hedeflenen değerindeki revizyon İzmir Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır.

*

2020 yılının performans hedefi, 9/5/2021 tarihinde 1 değerinden 2 değerine güncellenmiştir.

2021 yılının performans hedefi, 27/11/2023 tarihinde 2 değerinden 1 değerine güncellenmiştir.