Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 04

%0

Yaşamı kolaylaştıran, yerel ekonomiyi destekleyen, inovatif ve güvenli bir Şişli için insan odaklı ve çok yönlü kentsel gelişim sağlanacaktır

HEDEF 4.1


Mahalle ölçeğinde belirlenen ihtiyaçları karşılayan, herkes için erişilebilir kamusal alanlar ve sosyal donatılar yaratılacaktır


brightness_1

4.1.1
Kültür ve sanat binalarının toplam sayısı


brightness_1

4.1.2
Sosyal donatı alanları toplam sayısı


brightness_1

4.1.3
Yapılan spor ve sağlık amaçlı faaliyet alanlarının toplam sayısı


brightness_1

4.1.4
Açılan Mahalle Evi toplam sayısı


brightness_1 4.1.3 Yapılan spor ve sağlık amaçlı faaliyet alanlarının toplam sayısı ( adet )