Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%42

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.4


Yürütülen tüm faaliyetlerde önleyici hizmet bilincini geliştirmek


brightness_1

8.4.1
Kadının güçlendirilmesine yönelik verilen eğitim sayısı


brightness_1

8.4.2
Psikolojik , ekonomik, fiziksel, cinsel vb. Şiddete yönelik yapılan eğitim, etkinlik sayısı


brightness_1

8.4.3
Kamu ve STK'larla yapılan işbirliği sayısı


brightness_1

8.4.4
Bağımlılığını önlemek için yapılan farkındalık faaliyetleri sayısı


brightness_1

8.4.5
Erken çocukluk konusunda düzenlenen toplumsal farkındalık faaliyetleri sayısı


brightness_1 8.4.5 Erken çocukluk konusunda düzenlenen toplumsal farkındalık faaliyetleri sayısı ( adet )