Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%42

Sürdürülebilir sosyal hizmet çalışmalarıyla başta dezavantajlı gruplar olmak üzere bütün Sultanbeyli sakinlerinin, paydaşlarla işbirliği içerisinde, sosyal refahını yükseltmek ve kentlileşme bilincini artırarak, sosyal uyum düzeyi yüksek bir ortamda yaşamasını sağlamak

HEDEF 8.2


Dezavantajlı gruplar öncelikli olmak üzere tüm ilçe sakinlerimizin işgücü piyasasına yönelik eğitim, danışmanlık, rehberlik ve istihdama erişme faaliyetleriyle yaşam kalitesini yükseltmek ve toplumsal refahı artırmak


brightness_1

8.2.1
Çeşitli meslek grupları ile ilgili işgücü piyasası tespitine yönelik ziyaret edilen işyeri sayısı


brightness_1

8.2.2
İşgücü kapasitesi artıracak eğitim ve etkinliklerin sayısı


brightness_1

8.2.3
Çeşitli meslek grupları ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması


brightness_1

8.2.4
Kariyer yönetimi yapılan kişi sayısı


brightness_1 8.2.3 Çeşitli meslek grupları ile ilgili kurum kuruluş ve kişilerle işbirliği yapılması ( % )