Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 06

%63

Çözüm ortaklarıyla birlikte, fırsat eşitliğini gözeterek, istihdam ve üretimi arttırarak kalkınan bir kent yaratmak

HEDEF 6.6


Kamu Düzenini Sağlamak İçin Kolluk Kuvveti Görevini Yerine Getirmek


brightness_1

6.6.1
Zabıta Tebligat İşlemi


brightness_1

6.6.2
İlan İşlemi


brightness_1

6.6.3
Kabahatlar Kanunu ve Genel Zabıta Denetimi İşlem Sayısı


brightness_1 6.6.1 Zabıta Tebligat İşlemi ( adet )