Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 08

%64

Finansal sürdürülebilirliği sağlamak

HEDEF 8.1


Gayrimenkulleri Etkin ve Fonksiyonel Bir Şekilde Yönetmek


brightness_1

8.1.1
Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Öz Gelirleri İçindeki Oranı


brightness_1

8.1.2
Kamulaştırma Bütçesine Uyum Oranı


brightness_1

8.1.3
Kira Gelirleri Tahsilat Oranı


brightness_1

8.1.4
Reklamdan Elde Edilen Gelirin Önceki Yıla Göre Artış Oranı


brightness_1

8.1.5
Uzlaşma Yoluyla Kamulaştırma Oranı


brightness_1 8.1.1 Gayrimenkul Gelirlerinin Belediye Öz Gelirleri İçindeki Oranı ( % )

2021 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2021 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır. 2022 hedeflenen değerindeki revizyon İstanbul Büyükşehir Belediyesi 2022 Faaliyet Raporu'na göre yapılmıştır.

*

2021 yılının performans hedefi, 9/12/2023 tarihinde 10 değerinden 19 değerine güncellenmiştir.

2022 yılının performans hedefi, 9/12/2023 tarihinde 10 değerinden 32 değerine güncellenmiştir.