Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
This project is co-funded by the European Union and the Republic of Turkey.

AMAÇ 02

%31

Eskişehir’de sürdürülebilir kentsel ulaşım sistemini geliştirmek

HEDEF 2.3


Trafik Yönetiminin Etkinliği Arttırılacak


brightness_1

2.3.1
Akıllı kavşak sayısı


brightness_1

2.3.2
Uzaktan algılama sistemi kurulan kavşak sayısı


brightness_1

2.3.3
Kapalı otopark yapımı


brightness_1

2.3.4
Açık otopark yapımı


brightness_1 2.3.1 Akıllı kavşak sayısı ( adet )